Charakteristika projektu

Datum zahájení projektu: 14.05.2009

Předpokládané datum ukončení projektu: 13.05.2012

Stručný obsah projektu

Hlavním záměrem projektu je zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů medicíny v chirurgii v rozsahu speciální chirurgie, konkrétně v oblastech akutních chirurgických stavů - náhlých příhod břišních, chirurgie dolního zažívacího traktu (onemocnění tenkého, tlustého střeva a konečníku) a chirurgie hepatopankreatobiliární (onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní).

Cílem projektu je sestavit výukové pomůcky, které zahrnující problematiku výše uvedených oblastí chirurgie, jejichž obsah bude koncipován pro studenty lékařských fakult a v rozšířené podobě pro postgraduální studium, a ověřit jeho přínos pro úroveň znalostí studentů a lékařů. Tyto výukové pomůcky budou umístěny na počítačové síti (internet).

Konkrétně se bude jednat o výukové pomůcky pro moduly, které jsou seskupeny do následujících bloků:

 • Blok I: Náhlé příhody břišní
 • Blok II: Chirurgie dolního zažívacího traktu
 • Blok III: Chirurgie hepatopankreatobiliární

Hlavní a dílčí cíle projektu (chronologicky seřazeno)

 1. tvorba výukových pomůcek pro podporu speciální chirurgie v jednotlivých modulech
 2. pilotní ověření výukových pomůcek formou prezenční výuky na vybraných skupinách studentů lékařské fakulty,
 3. pilotní ověření výukových pomůcek formou distanční výuky (e-learning) na vybraných skupinách studentů lékařské fakulty,
 4. po ověření výsledků výuky seznámení a proškolení na využití těchto výukových pomůcek ostatní učitele speciální chirurgie LF UP v Olomouci
 5. umístění výukových pomůcek na internetový Vzdělávací portál a eLearningový portál, přístup na dané výukové pomůcky (po ověření) bude zdarma široké studentské a lékařské veřejnosti,
 6. možnost využití těchto výukových pomůcek pro další vzdělávání lékařů v rámci celoživotního vzdělávání,

Cílové skupiny

Cílovou skupinu představují studenti IV.-VI. ročníku lékařských fakult. V rámci pilotního ověření bude proškoleno 300 studentů IV. ročníku (8.semestr) a VI. ročníku (11. a 12. semestr) lékařské fakulty.

Přínos pro cílovou skupinu

 • Cílová skupina získá po absolvování výuky speciální chirurgie s využitím vytvořených výukových pomůcek koncepční pohled na problematiku chirurgie náhlých příhod břišních, chirurgie hepatopankreatobiliární a chirurgie dolního zažívacího traktu. Výběr témat je proveden s ohledem na četnost výskytu daných chirurgických onemocnění, a proto byly vybrány oblasti chirurgie, se kterými se student medicíny ve své budoucí praxi nejčastěji setká
 • Předpokládaný přínos pro cílovou skupinu spočívá ve zlepšení jak teoretických, tak zejména praktických znalostí studentů oboru chirurgie současně se zvýšením efektivity výuky speciální chirurgie
 • Dalším přínosem pro cílovou skupinu studentů bude lepší přístup k vzdělávacím informacím (možnost studia v počítačové učebně, doma na osobním počítači). Studentům bud nabídnuta možnost lepší komunikace s vyučujícím pomocí webového portálu, která jim umožní klást dotazy.
 • Využití dalších e-learningových nástrojů (fórum, chat) eliminuje nedostatky klasické distanční výuky (izolace studentů). Studenti tím jednak získají další odborné informace, současně s tím mají možnost kontroly svých znalostí pomocí srovnání se studenty ve skupině.
 • Použité e-learningové nástroje jako kontrolní otázky a autotesty s možností opětovného studia materiálu při zjištěných nedostatcích umožní studentům dosáhnout lepších cílových znalostí.

Složení řešitelského týmu

Hlavní řešitel: MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.
Metodik bloku I. - Náhlé příhody břišní: MUDr. Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.
Metodik bloku II. - Chirurgie dolního zažívacího traktu: MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.
Metodik bloku III. – Chirurgie hepatopankreatobiliární: Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Aktuality
...web projektu...
Fotogalerie

Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly